100 year old houses Vol.2

The dominant element of my work is symmetry and the city, specifically Budapest. In my newest series, in the second edition of The 100-Year-Old Houses, I would like to present the beautiful form and forgotten treasures of the capital city architecture by depriving them of their original functions, unfolding them into compositions and focusing on the relationships of their seperate elements.

Munkásságom meghatározó eleme a szimmetria és a város, kifejezetten Budapest. Legújabb sorozatomban, a 100 éves házak második kiadásában szeretném bemutatni a fővárosi építészet gyönyörű formavilágát és elfeledett kincseit úgy, hogy megfosztva őket eredeti funkciójuktól kompozíciókká bontom őket, és elemeik egymáshoz való viszonyát helyezem a középpontba.

Back to Top