The Silence photo series reinterprets the city's areas with mystical colour range of the night lights. In the contrast of the darkness and light everything has more major significance: the building, which you pass unnoticed by day, has a new meaning by night. Its lights are calming, because they suggest that we are not alone, there is somebody inside, who is together with us even in the wakefulness of reality. ​However, the photographs only show the light projected on the street, they reflect neither a person nor movement - this way the human presence is permeated by the night mystery in each photograph. As if the light was a coded message waiting for deciphering. What is happening inside? Whether is this light waiting for us?
 
A Silence című fotósorozat az éjszakai fények misztikus színskálájával újjáértelmezi a város tereit. A sötétség és a fény kontrasztjában minden nagyobb jelentőséggel bír: az épület, mely mellett nappal észrevétlenül haladunk el, éjszaka új jelentést nyer. Fényei megnyugtatnak, mert azt jelzik, nem vagyunk egyedül, van odabent valaki, aki velünk együtt jelen van még az ébrenlét valóságában. A fotográfiák azonban csak az utcára vetülő fényt mutatják, sem mozgást, sem embert nem ábrázolnak - az emberi jelenlét bizonyosságát így minden képen átszövi az éjjel titokzatossága. Mintha a fény kódolt üzenet lenne, ami megfejtésre vár… Mi történik odabent? Vajon ránk vár ez a fény?
Thanks for watching!
© Zsolt Hlinka 2015
Website - Instagram 
 
Back to Top