The Station photo series shows stillness, motion, standing time, volatile moment parallel, creating a harmonious unit with each other due to the cleared geometry of these photos. A stronger contrast is tensed within the strictly constructed, unmovable unit, but the definite lines of still building parts and disembodied blurring of running vehicles give them their true meaning right next to each other. At the same time here and anywhere. At the same time in the past, present and future. Watching the Station series photographs, you may be able to feel it better: neither the moment exists without permanence, nor does permanence without the moment.
 
Az Station fotósorozat egymás mellett jeleníti meg a mozdulatlanságot és a mozgást, az álló időt és az elillanó pillanatot, melyek a képek letisztult geometriájának köszönhetően harmonikus egységet alkotnak egymással. A szigorúan megszerkesztett, kibillenthetetlen egységen belül mégis erős kontraszt feszül, de a mozdulatlan épületelemek határozott vonalai és a suhanó jármű testetlen elmosódottsága épp egymás mellett nyerik el igazi jelentésüket.Egyszerre itt és máshol. Egyszerre a múltban, jelenben és jövőben. A Station fotográfiáit nézve talán sikerül jobban átéreznünk: sem a pillanat nem létezik állandóság nélkül, sem az állandóság pillanat nélkül.
 
 
 
Back to Top