Timelessness series creates its own unique dimension with a simple natural phenomenon, the reflection of water. As the viewer of the photos, as if we ourselves floating in or above the water, and from this point of view we would look at a world where everything is duplicated: everything that we can see is depicted and transcribed by the water, thus creating an elusive, unfathomable and inverted world. We cannot see the past in Timelessness photographs, since only its traces are shown by the photos – nevertheless we cannot reach the present, because in this endless space and idle quietness, the time is as still just as fluid as the water.

Időtlenség című sorozata egyszerű természeti jelenséggel, a víz tükröződésével teremti meg sajátos dimenzióját. A képek nézőjeként mintha mi magunk is a vízben vagy a víz felett lebegnénk, és ebből a nézőpontból tekintenénk egy olyan világra, ahol minden megkettőződik: mindent, amit látunk, újra megfest és átír a víz, létrehozva így egy megfoghatatlan és megfejthetetlen, fordított világot. Az Időtlenség fotográfiáin nem a múltat látjuk, hiszen annak csak nyomait mutatják a képek – de mintha a jelent sem érnénk utol, mert úgy tűnik, ebben a végtelenített térben és mozdulatlan csendben az idő is éppoly folyékony, mint a víz.
 
Balaton, Hungary, 2015
Back to Top